010 235 6688 wp@wp-cloud.fi

Vaihtoehto 1 (Microsoft Outlookille): G Suite Sync ohjelmisto

https://support.google.com/quickfixes/answer/6252390?hl=en

Vaihtoehto 2 (Manuaalinen määritys, kaikki mobiililaitteet & sähköpostiohjelmat)

Saapuva posti (IMAP)

Osoite: imap.gmail.com

Vaatii SSL: Kyllä

Portti: 993
Lähtevä posti (SMTP)

Osoite: smtp.gmail.com

”Vaatii SSL” tai ”Vaatii TLS”: Kyllä

Vaatii autentikoinnin/kirjautumisen: Kyllä

SSL-portti: 465

TLS/STARTTLS-portti: 587